Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste on päivitetty viimeksi 18.8.2023.

1. Yleistä

Works United Oy (jäljemmin “yhtiö”) on sitoutunut huolehtimaan sen hallussa olevien henkilötietojen luottamuksellisuudesta ja tietosuojasta. Tämä tietosuojaseloste soveltuu henkilötietoihin, joita yhtiö kerää sen verkkosivujen vierailijoista (”sinä”). Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan yhtiön saamia ja keräämiä henkilötietojasi yhtiön verkkosivujen käytön perusteella ja niiden käsittelyä. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä saat osoitteesta: info@worksunited.fi

Yhtiö voi päivittää tätä tietosuojaselostetta aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Yhtiö pyrkii käyttämään kohtuullisia keinoja ilmoittaakseen sinulle hyvissä ajoin etukäteen mahdollisista muutoksista ja niiden vaikutuksista. Kehotamme sinua tarkastamaan tämän tietosuojaselosteen aina saatuasi tiedon sitä koskevista muutoksista.

2. Rekisterinpitäjä

Nimi: Works United Oy  
Osoite: Luotsikatu 10 C 14, 00160 Helsinki
Puhelin: +358413114875
Y-tunnus: 3335053-3

3. Mitä henkilötietojasi kerätään ja miten?

Keräämme tietoja, kun käytät yhtiön verkkosivuja, kun käytät palveluitamme tai kun jätät meille tietosi missä tahansa yhteydessä. Näihin henkilötietoihin sisältyvät tiedot koskien verkkosivuston hyödyntämistä ja sen sisältöä, selaimesi lähettämät tekniset tiedot (esim. IP-osoite, selain, selainversio, verkkosivu) sekä evästeet, jotka lähetetään selaimellesi ja näihin liittyvät tiedot (ks. Evästeet-osio).

 • Nimi
 • Osoite
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Laskutustiedot
 • Asiakkaan verkkolomakkeisiin ilmoittamat tiedot
 • Asiakkaan ilmoittamat asiakassuhteen hoitoon ja/tai markkinointiin liittyvät tiedot

4. Henkilötietojesi käsittelyn perusteet ja käyttötarkoitukset

Henkilötietoja käsitellään mm. seuraavia tarkoituksia varten:

 • yhtiön tuotteiden ja palveluiden tilaamiseen sekä ylläpitoon, kehittämiseen, laadunvarmistukseen ja tiedottamiseen
 • liiketoiminnan suunnitteluun ja tuotekehitykseen
 • palveluita koskevaan personoituun asiakaspalveluun ja kohdennettuun asiakasviestintään ja palveluiden käytön seurantaan
 • markkinointiin ja markkinoinnin kohdentamiseen asiakkaille ja potentiaalisille asiakkaille palveluiden turvallisuuden varmistamiseen ja väärinkäytösten estämiseen
 • laskutukseen
 • työhakemuksiin, rekrytointiin tai muuhun vastaavaan tilanteeseen, jossa tarvitsemme yhteystietoja

Rekisteröityjen henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on yhtiön ja rekisteröidyn välinen sopimussuhde, joka perustuu yhtiön tarjoaman tuotteen tai palvelun tilaamiseen tai tuottamiseen. Henkilötietojen käsittely perustuu myös lakisääteisiin velvoitteisiin kuten kirjanpitovelvoitteisiin. Käsittely asiakassuhteen hoitoon ja markkinointiin perustuu yhtiön oikeutettuun etuun.

Sähköinen suoramarkkinointi ja yhtiöiden uutiskirjeiden tilaaminen perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen tai yhtiöiden oikeutettuun etuun. Rekisteröidyllä on koska tahansa oikeus peruuttaa antamansa suostumus (ks. rekisteröidyn oikeudet jäljempänä).

Emme käsittele henkilötietojasi muihin kuin tässä tietosuojaselosteessa kuvattuihin tarkoituksiin.

5. Henkilötietojesi säännönmukaiset luovutukset ja siirrot kolmansille osapuolille

Yhtiön yhteistyökumppanit käsittelevät henkilötietojasi vain tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjä tarkoituksia varten, jotka löydät kohdasta 4. Yhtiö varmistaa aina, että sen yhteistyökumppanit eivät käsittele siirrettäviä henkilötietojasi minkään muun tarkoituksen vuoksi.

6. Henkilötietojesi siirrot EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Yhtiö ei siirrä henkilötietojasi Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7. Henkilötietojesi säilyttämisen periaatteet

Säilytämme henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen mukaisten käsittely-tarkoitusten vaatiman ajan.

8. Henkilötietojesi käsittelyyn liittyvät oikeutesi

Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Voit myös antaa yhtiölle kanavakohtaisia, suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja (esimerkiksi kieltää sähköpostitse lähetettävät markkinointiviestit, mutta sallia kirjeitse lähetettävät markkinointiviestit).

Lisäksi sinulla on oikeus, soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti, milloin tahansa:

 • saada tieto henkilötietojesi käsittelystä;
 • saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa itseäsi koskevat, yhtiön käsittelemät henkilötietosi;
 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötietosi oikaisua sekä tietojesi täydentämistä;
 • peruuttaa suostumuksesi ja vastustaa henkilötietojesi käsittelyä siltä osin, kuin henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen;
 • vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojesi käsittelyperusteena on yhtiön oikeutettu etu;
 • saada henkilötietosi koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle (edellyttäen, että olet itse toimittanut kyseiset henkilötietosi meille, yhtiö käsittelee kyseisiä henkilötietojasi sopimuksen tai antamasi suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti); ja
 • vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.

Sinun tulee esittää yllä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntösi yhtiölle tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot -kohdan mukaisesti. Yhtiö voi pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi kirjallisesti ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Yhtiö voi kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Jos peruutat suostumuksesi, se ei vaikuta ennen peruuttamista toteutetun henkilötietojesi käsittelyn lainmukaisuuteen. Suostumuksesi voit peruuttaa alla olevan Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Suostumuksesi peruuttaminen ei aiheuta muita vaikutuksia kuin sen, että yhtiö ei voi lähettää sinulle enää suoramarkkinointia.

Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että yhtiö ei ole käsitellyt henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Yhtiö kunnioittaa henkilötietojesi luottamuksellisuutta. Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu yhtiön tietojärjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

10. Tietoa evästeistä ja vastaavista teknologioista

“Eväste” on yleisesti käytetty pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa tietokoneellesi tai muulle päätelaitteellesi, kun vierailet verkkosivulla. Selain lähettää tiedon vierailustasi takaisin verkkosivulle, kun vierailet siellä uudestaan. Kaikki nykyaikaiset verkkosivut käyttävät evästeitä tarjotakseen sinulle personoidumman selainkokemuksen.

Kukin eväste on erikseen asetettu kullekin päätelaitteellesi ja evästeitä voi lukea ainoastaan sillä palvelimella, jolla eväste on asetettu. Koska eväste on sidottu selaimeen, eikä lähtökohtaisesti ole jaettavissa eri selainten tai laitteiden välillä (ellei jokin selain, lisäosa tai muu sovellus erikseen mahdollista tätä), evästeiden hallinnoimiseksi tekemät valintasi soveltuvat lähtökohtaisesti vain kyseiseen yksittäiseen selaimeen. Eväste ei voi ajaa ohjelmistoja, eikä sitä voida käyttää virusten tai muun haitallisen koodin toimittamiseen, eikä vahingoittamaan päätelaitettasi tai tiedostojasi. Yksittäistä käyttäjää ei voida tunnistaa pelkästään evästeen tai vastaavien teknologioiden käytön kautta.

Käytämme Piwik PRO Corea sekä verkkosivusto-/sovellusanalytiikkatyökaluna että suostumuksen hallintatyökaluna. Keräämme tietoja verkkosivuston kävijöistä evästeiden avulla. Kerätyt tiedot voivat sisältää kävijän IP-osoitteen, käyttöjärjestelmän, selain tunnisteen, selaustoiminnan ja muita tietoja. Katso Piwik PRO:n keräämät tiedot täältä.

Laskemme mittareita kuten poistumisprosenttia, sivunäyttöjä, istuntoja ja vastaavia ymmärtääksemme, miten verkkosivustoamme/sovellustamme käytetään. Saatamme myös luoda kävijöiden profiileja selailuhistorian perusteella analysoidaksemme kävijäkäyttäytymistä, näyttääksemme personoituja sisältöjä ja suorittaaksemme verkkokampanjoita.

Isännöimme ratkaisuamme Microsoft Azuressa Saksassa/Alankomaissa/Yhdysvalloissa/Hong Kongissa sekä ElastX:ssä Ruotsissa, ja tiedot säilytetään 14/25 kuukautta.

Tietojen käsittelyn tarkoitus: analytiikka ja suostumukseen perustuva konversion seuranta. Oikeusperusta: GDPR:n artikla 6 (1)(a).

Piwik PRO ei lähetä tietoja sinusta muille alihankkijoille tai kolmansille osapuolille eikä käytä niitä omiin tarkoituksiinsa. Lue lisää Piwik PRO:n tietosuojakäytännöstä.

11. Yhteydenotot

Kaikki yllä mainittujen oikeuksiesi käyttämistä koskevat pyyntösi, kysymyksesi tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenottosi tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen info@worksunited.fi. Voit myös ottaa yhtiöön yhteyttä yhtiön verkkosivuston yhteydenottotoiminnon kautta tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:

Works United Oy

Luotsikatu 10 C 14

00160 Helsinki